Lovišta


Lovišta Lovačkog udruženja "Kraljevo - Kraljevo: IBAR i STUDENICA

Lična karta lovišta „Ibar“:
Površina: 77.305 ha
Lovna površina: 50.000 ha
Gajena divljač: divlja svinja (80), srneća divljač (274), zec (4200), fazan (6000), poljska jarebica (2000)
Ostala divljač: vuk (10), lisica (200), divlja mačka (60), sivi puh (200),kuna belica (400), kuna zlatica (60), jazavac (80), ondatra (30), jastreb (70), šumska šljuka (50), prepelica (3000), grlica (2000), gugutka (2000), golub grivnaš (300), divlja patka - kržulja (500), divlja patka – gluvara (1000), divlja guska (600), tvor (30), lasica (30)
Planirani odstrel: 34 divlje svinje, 500 zečeva, 4200 fazana
Trofejna divljač: 2 trofeja divljeg vepra u bronzi, 1 u srebru
Lovno-uzgojni objekti: 1 fazanerija-Vitanovac (20000 fazanskih pilića), 51 prihvatilište za fazansku divlljač, 38 hranilišta za krupnu divljač, 60 solišta, 96 hranilišta za sitnu divljač, polja za divljač (2 ha)
Lovno-tehnički objekti: 25 samostalnih čeka, 12 čeka na drvetu
Ostali objekti: kancelarije u Kraljevu, 1 lovački dom

Lična karta lovišta „Studenica“:
Površina: 34.934 ha
Lovna površina: 25.000 ha
Gajena divljač: divlja svinja (80), srneća divljač (150), zec (1250), poljska jarebica (300)
Ostala divljač: vuk (8), lisica (120), divlja mačka (30), kuna belica (200), sivi puh (100), kuna zlatica (60), jazavac (60), jastreb (30), šumska šljuka (50), prepelica (400), grlica (200), gugutka (200), golub grivnaš (300), divlja patka - kržulja (200), divlja patka – gluvara (400), poljska jarebica (300), sojka - kreja (200), gačac (300), tvor (30), lasica (30)
Planirani odstrel: 34 divlje svinje, 140 zečeva
Trofejna divljač: 2 trofeja divljeg vepra u bronzi, 1 u srebru
Lovno-uzgojni objekti: 26 hranilišta za krupnu divljač, 50 solišta, 4 hranilišta za sitnu divljač, polja za divljač (1 ha)
Lovno-tehnički objekti: 12 samostalnih čeka, 5 čeka na drvetu
Ostali objekti: kancelarije u Ušću, 1 lovački dom

Lisica u lovištu "Ibar"

 

Srna u lovištu "Ibar"