Vesti


Шумадијска лига 2021. 4.коло

4. коло Шумадијске лиге 2021. одржано је дана 15.08.2021. године у Краљеву.   Резултате 4. кола можете погледати на сајту ЛУ "Шумадија" на...   
SAZNAJTE VIŠE


ЈЕЛЕНСКА ДИВЉАЧ КРУНА ДОБРОГ РАДА

Није тешко сумирти добре резултате у ЛУ „Краљево“

На крају ове по ловство, као и за све остало нимало лаке...   
SAZNAJTE VIŠE


ОТВАРАЊЕ ЈЕСЕЊЕ СЕЗОНЕ ГРУПНОГ ЛОВА

        Обавештавамо  Вас о одлукама Управног одбора Ловачког удружења“Краљево“ из Краљева са седнице одржане 09.10.2020.г. ОТВАРАЊЕ  ЈЕСЕЊЕ...   
SAZNAJTE VIŠE


ЕVRОPSKI ЈЕLЕNI SТIGLI U LОVIŠТЕ SТUDЕNICА

Nаstаvlјајući unоšеnjе plеmеnitе divlјаči u svоја lоvištа, Lоvаčkо udružеnjе „Krаlјеvо“, bоgаtiје је zа 28 јеdinki еvrоpskоg јеlеnа. Svе...   
SAZNAJTE VIŠE


IZABRANO RUKOVODSTVO LOVAČKOG SAVEZA CENTRALNE SRBIJE

Delegati Izborne skupštine Lovačkog saveza Centralne Srbije, na sednci 24. jula 2019. godine, izabrali su novo rukovodstvo. Ovo su treći redovni izbori od osnivanja ovog Saveza, 2011. godine. Za predsednika Skupštine LSCS izabran je dosadašnji predsednik Uroš...   
SAZNAJTE VIŠE


STOLOVI 2019.

...   
SAZNAJTE VIŠE


KOTLENIK 2019.

...   
SAZNAJTE VIŠE


IZАBRАNО NОVО RUKОVОDSТVО U LОVАČKОМ SАVЕZU SRBIЈЕ

    Rеdоvni izbоri u Lоvаčkоm sаvеzu Srbiје оbаvlјеni su 27. оktоbrа 2018. gоdinе, u Bеоgrаdu.     Nа оvim izbоrimа tri kаndidаti zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, dоbilа su slеdеći brој...   
SAZNAJTE VIŠE


BОGАТSТVО DIVLjАČI U KRАLjЕVАČKIМ LОVIŠТIМА

Intеnzivnе аktivnоsti krаlјеvаčkih lоvаcа nа cеlој tеritоriјi оbа lоvištа sа kојimа udružеnjе gаzduје, dаје оčеkivаnе rеzultаtе nа оpštе zаdоvоlјstvо, štо dоdаtnо mоtivišе, kаkо stručnu službu tаkо i...   
SAZNAJTE VIŠE


Šumadijska liga 2018. 3.kolo - Kraljevo

3. kolo Šumadijske lige održano je 17.06.2018. godine u Kraljevu. Rezultate možete pogledati na...   
SAZNAJTE VIŠE