Vesti


ЈЕЛЕНСКА ДИВЉАЧ КРУНА ДОБРОГ РАДА

Није тешко сумирти добре резултате у ЛУ „Краљево“

На крају ове по ловство, као и за све остало нимало лаке године, Ловачко удружење „Краљево „ из Краљева, сигурно ће са задовољством имати шта да анализира, бележећи завидне резултате остварене кроз низ активности на развоју и унапређењу ловства у ловиштима којима газдује.

Захваљујући изузетним напорима Стручне и ловочуварске службе која је и поред пошасти, која нас је задесила, радила пуним капацитетом и без прекида у отежаним условима и постигла завидне резултате вредне пажње.

У свим производним процесима као што су фазанерија, вештачка производња дивљег зеца, прихватилишта и репро - центра за дивље свиње, прихватилишта за срнећу дивљач, мониторинга за мрког медведа, Ловачко удружење је кулминацију свог рада исказало кроз изградњу прихватилишта за европског јелена, прихват, испуштање у слободно ловиште и свакодневно праћење и надзор тридесет и три јединке ове дивљачи.

Планови за наредну годину су обимни и са разлогом амбициозни јер више од хиљаду ловаца овог Ловачког удружења је спремно да прихвати све обавезе и изазове кајеоји у овим бременитим временима пред њих поставља ловачка организација, свесни чињенице да се мора радити и улагати јер само тако резултати не изостају.

Сви напред наведени ловно - технички објекти биће у пуном капацитету, у функцији и у наредној години а са правим задовољством очекујемо и нову туру јеленске дивљачи која ће стићи на основу трогодишњег пројекта реинтродукције ове дивачи у ловишту Студеница.

Организационо на основу закључака Скупштине удружења, више пажње се мора посветити ловачким секцијама којих има укупно 55, а које су основни облик организовања и носиоци свих активности у ловишту од радних обавеза па до реализације планског одстрела дефинисаног Годишњим планом газдовања који је до сада у потпуности остварен.

Посебна пажња биће посвећена и организацији и раду шест ловачких друштава која су прелазни облик организовања као спона између наших ловачких секција и Ловачког удружења. Зато у наредном периоду, с правом, очекујемо боље резултате и од Управног одбора и других руководећих органа..

Као закључак, уз констатацију да увек може боље, са нескривеним задовољством можемо рећи да се резултатима може бити задовољно посебно што су постигнути у овако тешким условима рада.

Урош Ђоковић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU