Vesti


Javni poziv

Ловачко удружење „Краљево“ из Краљева расписује:

ЈАВНИ  ПОЗИВ

 

За прикупљање понуда за издавање објекта Фазанерије у Витановцу у закуп.

Фазанерија у Витановцу је опремњена инкубаторском станицом капацитета 11.593 комада јаја у предваљаоницима и 4.200 комада јаја у ваљаоницима. Контрола температуре и влаге је дигитална са уграђеним алармом на мобилни телефонски број.

Батеријски пријем пилади се врши у 7. просторија површине од по 30 м2 са подним системом грејања на пелет, а поседује и допунски систем грејања на електричну енергију и течно гориво.

Објекат се налази у селу Витановац са добром саобраћајном везом (100 м од старог пута Краљево-Трстеник), на укупној парцели површине 1,60 ха, ограђеној са свих страна плетеном жицом висине 2 м и бетонским стубовима.

Матично јато се састоји од 640 кока и 100 петлова.

Укупна површина под волијерама је 8.500 м2.

Објекат је покривен видео надзором. 

Фазанерија се издаје на једну или више година у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица, физичка лица и предузетници.

Испуњеност услова за пријављивање на оглас за закуп фазанерије понуђач доказује следећом документацијом:

Фотокопијом личне карте или очитаном личном картом са чипом за физичка лица односно фотокопијом извода из привредног регистра за правна лица и предузетнике.

У понуди навести износ и начин плаћања закупа по години.

Понуде се предају у затвореној коверти на адресу Ловачко удружење „Краљево“, ул. Октобарских жртава бр. 37, Краљево 36000.

Рок за подношење понуда је до 25.03.2016 године.

За све додатне информације се обратите на телефоне 0646596026 или 0646596024.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU