Vesti


Letnja sezona lova

Na sednici Upravnog odbora održanoj dana 12.08.2016. godine donete su sledeće odluke o otvoru letnje sezone lova:

 • Letnji lov na prepelice u lovištima „Ibar“ i „Studenica“ prema kalendaru lova otvara se 14.08.2016 i traje do 30.09.2016. godine i izvodi se samo nedeljom.Početak lova je u  06.00 a završetak lova u 10.00 časova pre podne. Dozvole (obrazac br. 4) i Izveštaj o izvršenom lovu (obrazac br. 6) izdaje isključivo predsednik sekcije stručnom pratiocu/vođi grupe na čijem lovnom terenu se obavlja lov. U lovu je dozvoljeno učešće minimum 3, a maksimum 20 lovaca sa lovnim kartama Ministarstva i uredno izmirenom članarinom i obavezama prema L.U. „Kraljevo“ za lovnu 2016/17 godinu. U lov se polazi sa zbornih mesta i po završetku lova se vraća na zborno mesto. Stručni pratioc/vođa grupe po izvršenom lovu u roku od 12 časova sačinjava izveštaj koga potpisuje predsednik sekcije i vraća dozvolu sa izveštajem u roku od 48 časova po izvršenom lovu korisniku lovišta.      
 •  Letnji lov divljih pataka gluvara i krdža u lovištima  „Ibar“ i „Studenica“ prema kalendaru lova otvara se 01.09.2016 i traje do početka glavne jesenje lovne sezone i izvodi se samo nedeljom. Početak lova je u  06.00 a završetak lova u 10.00 časova pre podne. Dozvole (obrazac br. 4) i Izveštaj o izvršenom lovu (obrazac br. 6) izdaje isključivo predsednik sekcije stručnom pratiocu/vođi grupe na čijem lovnom terenu se obavlja lov. U lovu je dozvoljeno učešće minimum 3, a maksimum 20 lovaca sa lovnim kartama Ministarstva i uredno izmirenom članarinom i obavezama prema L.U. „Kraljevo“ za lovnu 2016/17 godinu. Kretanje učesnika u lovu na divlje patke gluvare i krdže, sa punim lovačkim oružjem  dozvoljeno je uz obalu reka do 50 metara. U lov se polazi sa zbornih mesta i po završetku lova se vraća na zborno mesto. Stručni pratioc/vođa grupe po izvršenom lovu u roku od 12 časova sačinjava izveštaj koga potpisuje predsednik sekcije i vraća dozvolu sa izveštajem u roku od 48 časova po izvršenom lovu korisniku lovišta.      
 •  Grupni lov divljeg vepra i nazimadi u lovištima „IBAR“ i „STUDENICA“ se otvara01.09.2016. godine samo nedeljom, isključivo uz odobrenje upravnika lovišta. Početak lova u 06.00 do 14.00 časova. U grupi je dozvoljeno učešće minimum 3, a maksimum 20 lovaca sa lovnim kartama Ministarstva i uredno izmirenom članarinom i obavezama prema L.U. „Kraljevo“ za lovnu 2016/17godinu. U lov se polazi sa zbornih mesta i po završetku lova se vraća na zborno mesto. Nedeljom se ne naplaćuje ulazak u lovište. ZABRANJEN JE ODSTREL KRMAČA. Svaka odstreljena jedinka se odmah obeležava evidencionim markicama (unutrašnji organi, trup, trofej), i u koži doprema u Vitanovac gde se privremeno skladišti u rashladnoj komori zbog službene kontrole mesa i organa divljači posle odstrela, shodno odredbama: „P R A V I L N I K O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA, ODNOSNO OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI ZA PROMET ODSTRELJENE DIVLJAČI, KAO I NAČINU VRŠENJA SLUŽBENE KONTROLE ODSTRELJENE DIVLJAČI“  „Sl. gl. RS”, broj 68/10 od 21. septembra 2010. godine.
 • Grupni lov lisica, kuna, vukova se otvara01.09.2016.god i obavlja samo nedeljom uz odobrenje predsednika lovačke sekcije (u lovačkim sekcijama gde se ne gazduje sa divljim svinjama) uz dozvolu (na obrascu br. 5) i Izveštaj o izvršenom lovu (obrazac br. 6). Početak lova u 06.00 do 14.00 časova.
 •  Za svaki grupni lov je dozvoljena upotreba lovačkih pasa koji poseduju rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti psa u lovu ili identifikacionu karticu shodno članu 74. Stav 2. Zakona o divljači i lovstvu. Na osnovu istog člana Zakona o divljači i lovstvu stav 2. predsednici lovačkih sekcija su dužni da dostave Lovačkom udruženju „Kraljevo“ (na obrascu koji se nalazi u prilogu) evidenciju o lovačkim psima koji koriste članovi lovačke sekcije. U protivnom će se zabraniti upotreba pasa i izdavanje dozvole za lov.
 • Privremeno se ovlašćuju svi predsednici LS za obavljanje poslova izdavanja dozvola za lov sitne divljači i grupni lov lisica, kuna, vuka i šakala (Lovačke sekcije koje ne gazduju sa divljim svinjama) za lovnu 2016/17 godinu u okviru svojih lovnih terena i potpisivanje izveštaja.
 • Privremeno se ovlašćuju stručni pratioci za lov sitne divljači i grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisica koje predloži zbor lovaca Lovačke sekcije,za obavljanje tih poslova po pravilniku.
 • U slučaju pojavljivanja većih šteta na poljoprivrednim usevima i domaćim životinjama od strane krupne divljači i krupnih zveri, grupni lov se može obaviti i ostalim danima uz organizaciju stručne i lovočuvarske službe sa predsednicima LS.
 • Zabranjuje se grupni lov 2 km u prečniku oko prihvatilišta za divlje svinje u Mlanči, lovište „Studenica“ repro centra za divlje svinje u Godačici i prihvatilišta za srneću divljač u Bogutovcu lovište „Ibar“.
 • Za sve goste udruženja, a uz saglasnost LS u kojoj gost namerava da obavi lov, podnosi se pismeni zahtev LS predsedniku L.U. „Kraljevo“ koji po ovlašćenju Upravnog odbora razmatra i odobrava ulazak gostiju u lovište.
 • Lovačka sekcija na zboru lovaca može odlučiti da li će izlovljavati divljač.
<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU