Vesti


OTVARA SE POJEDINAČAN LOV NA SRNDAĆA I DIVLJU SVINJU U LOVIŠTIMA „IBAR“ I „STUDENICA“ u lovnoj 2016/17 godina

Na sednici Upravnog odbora Lovačkog udruženja „Kraljevo“ iz Kraljeva održanoj dana 29.03.2016. godine doneta je sledeća odluka:

OTVARA SE POJEDINAČAN LOV NA SRNDAĆA

I DIVLJU SVINJU U LOVIŠTIMA „IBAR“ I „STUDENICA“ u lovnoj 2016/17 godina

Otvara se pojedinačan lov srndaća, divljeg vepra i nazimadi od 07.05.2015. godine lovcima članovima LU „Kraljevo“ i gostima udruženja (po odobrenju Predsednika udruženja na osnovu pisanog zahteva predsednika LS, LD, stručne i lovočuvarske službe) koji poseduju odgovarajući oružni list i lovnu kartu, i to:

Subotom ujutru

Subotom uveče

Nedeljom ujutru

Ostalim radnim danima po odobrenju predsednika udruženja i stručne službe (za potrebe udruženja do ispunjenja plana odstrela)

Uplata po ulasku i lovcu je 500,00 dinara za članove LU „Kraljevo“ koji su redovno izmirili članski doprinos u celom iznosu za lovnu 2016/17 godinu ili lovcima koji su izmirili članski doprinos zaključno sa mesecom u kojem obavlja izlovljavanje.

Lov se obavlja u LS koje poseduju visoke čeke, čeke na drveću i pokretne čeke. Uz pratnju profesionalne stručne i lovočuvarske službe dozvoljen je lov prikradanjem - dočekom sa zemlje (pirš).

Prednost za izvršenje lova imaju zainteresovani članovi LS u kojima se obavlja lov, a ako ne postoji interesovanje divljač mogu izlovljavati ostali članovi udruženja s time što prednost imaju članovi LD gde se obavlja lov.

Radi zaštite imovine od divljači dozvoljava se svim radnim danima, bez naplate ulaska u lovište izlovljavanje divljači do optimalne brojnosti po planskim dokumentima uz organizaciju stručnog lica u lovištu i predsednika LS. Prioritet imaju članovi LS gde se vrši zaštita imovine od divljači.

Meso, odstrel i trofej divljači se naplaćuje po Tržišnom cenovniku za lovnu 2016/17 godinu usvojenom na sednici Upravnog odbora 29.03.2016. godine.

 

OSTALE ODLUKE

Ovlašćuju se Lazar Milutinović, Srđan Kovačević stručna lica za gazdovanje lovištima, Darko Dragićević, Dragoslav Pajović Filipović Raško lovočuvari, za izdavanje dozvola za lov krupne divljači, vuka, šakala i lisice za lovnu 2016/17 godini u lovištima „Ibar“ i „Studenica“.

Ovlašćuju se sledeći lovci za Stručne pratioce i potpisivanje izveštaja o ivršenom lovu na krupnu divljač, vuka, šakala i lisice za lovnu 2016/17 u lovištima „Ibar“ i „Studenica“:

Rb

Ime i prezime

LS

1

Isailović Aleksandar

Sibnica

2

Nikolić Radenko

Sibnica

3

Živanović Milan

Zakuta

4

Jovanović Nikola

Zakuta

5

Živanović Miša

Zakuta

6

Marković Nenad

Zakuta

7

Filipović Perica

Petropolje

8

Todosijević Dragan

Drlupa

9

Miladinović Dragan

Gledić

10

Karajović Nenad

Gledić

11

Miletić Rade

Godačica

12

Spasojević Gradimir

Godačica

13

Komatović Ljubisav

Godačica

14

Anđelković Dragan

Leševo

15

Anđelković Nebojša

Leševo

16

Todorović Ratko

Leševo

17

Dostanić Miloš

Ravanica

18

Ćosović Zoran

Ravanica

19

Jovanović Dragan

Ravanica

20

Komatović Dušan

Čukojevac

21

Vićentijević Milomir

Godačica

22

Radomirović Predrag

Stubal

23

Bulatović Danijel

Stubal

24

Kosovac Dragan

Dragosinjci

25

Gojković Dragojlo

Dragosinjci

26

Srećković Petar

Žiča

27

Mandić Goran

Žiča

28

Trifunović Veljko

Ribnica

29

Georgijev Sergej

Ribnica

30

Polumirac Jovica

Gotovac

31

Maksimović Marko

Mataruška Banja

32

Marković Dejan

Mataruška Banja

33

Vukićević Dragan

Oplanići

34

Zdravković Vojimir

Oplanići

35

Jeremić Ljubiša

Oplanići

36

Čubrić Mališa

Sirča

37

Lešević Milorad

Sirča

38

Pantović Milan

Bogutovac

39

Vukosavljević Božo

Bogutovac

40

Korićanac Miloš

Bogutovac

41

Bunardžić Ljubinko

Bukovica

42

Jaćović Borisav

Progorelica

43

Marković Željko

Vrdila

44

Janjović Goran

Vrdila

45

Banjanac Milisav

Bogutovac

46

Pajović Zoran

Tolišnica

47

Rudinac Konstantin

Tolišnica

48

Milinković Miodrag

Tolišnica

49

Koturović Rodoljub

Tolišnica

50

Banjanac Stefan

Bogutovac

51

Vukićević Stevan

Lopatnica

52

Jovanović Ivica

Lopatnica

53

Bunardžić Ljubinko

Bukovica

54

Maksimović Milun

Polumir

55

Dugalić Goran

Polumir

56

Miodragović Marko

Polumir

57

Dugalić D. Slobodan

Polumir

58

Planojević Dragoslav

Polumir

59

Marjanović Miroljub

Ušće

61

Dugalić Perica

Studenica

62

Vukosavljević Miroslav

Studenica

63

Dugalić Mihajlo

Studenica

64

Karović Goran

Đakovo

65

Bogojević Miloš

Đakovo

66

Luković Branko

Đakovo

67

Žojić Ratko

Savovo

68

Bažalac Slavko

Savovo

69

Savićević Tomislav

Savovo

70

Garić Miljojko

Savovo

71

Usiljanin Radiša

Savovo

72

Kovačević Milan

Orlja Glava

73

Bažalac Miroljub

Orlja Glava

74

Filipović Slavko

Mlanča

75

Vasiljević Vladan

Mlanča

76

Vučićević Vladan

Mlanča

77

Erac Milan

Rudno

78

Topalović Mijoslav

Rudno

79

Kačarević Milosav

Milakovac

80

Janićijević Milivoje

Milakovac

81

Đoković Uroš

Popovići

82

Pešterac Miloš

Adrani

83

Ugrenović Miloš

Progorelica

84

Dmitrović Miloš

Obrva

85

Torlaković Rade

Mrsać

86

Radenković Vladimir

Kovanluk

87

Jeftić Darko

Godačica

88

Erac Slobodan

Ušće

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU