Vesti


ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА СРНДАЋА И ДИВЉУ СВИЊУ

На седници Управног одбора Ловачког удружења „Краљево“ из Краљева одржаној дана 31.03.2017. године донета је следећа одлука:

 

ОТВАРА СЕ ПОЈЕДИНАЧАН ЛОВ НА СРНДАЋА

И ДИВЉУ СВИЊУ У ЛОВИШТИМА „ИБАР“ И „СТУДЕНИЦА“ у ловној 2017/18 година

 

Отвара се појединачан лов срндаћа, дивљег вепра и назимади од 01.05.2017. године ловцима члановима ЛУ „Краљево“ и гостима удружења (по одобрењу Председника удружења на основу писаног захтева председника ЛС, ЛД, стручне и ловочуварске службе) који поседују одговарајући оружни лист и ловну карту, и то:

  • Суботом ујутру

  • Суботом увече

  • Недељом ујутру

  • Осталим радним данима по одобрењу председника удружења и стручне службе (за потребе удружења до испуњења плана одстрела)

  1. Уплата по уласку и ловцу је 500,00 динара за чланове ЛУ „Краљево“ који су редовно измирили члански допринос у целом износу за ловну 2017/18 годину или ловцима који су измирили члански допринос закључно са месецом у којем обавља изловљавање.

  2. Лов се обавља у ЛС које поседују високе чеке, чеке на дрвећу и покретне чеке. Уз пратњу професионалне стручне и ловочуварске службе дозвољен је лов прикрадањем - дочеком са земље (пирш).

  3. Предност за извршење лова имају заинтересовани чланови ЛС у којима се обавља лов, а ако не постоји интересовање дивљач могу изловљавати остали чланови удружења с тиме што предност имају чланови ЛД где се обавља лов.

  4. Ради заштите имовине од дивљачи дозвољава се свим радним данима, без наплате уласка у ловиште изловљавање дивљачи до оптималне бројности по планским документима уз организацију стручног лица у ловишту и председника ЛС. Приоритет имају чланови ЛС где се врши заштита имовине од дивљачи.

  5. Месо, одстрел и трофеј дивљачи се наплаћује по Тржишном ценовнику за ловну 2017/18 годину усвојеном на седници Управног одбора 31.03.2017. године.

 

 

Ловачко удружење „Краљево“

заводни број 119/1

31.03.2017.год

ЦЕНОВНИК

за одстрељену дивљач и њене делове, као и за живу дивљач

за ловну 2017/18 годину

ЗА РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА

Ситна дивљач и грабљивице

Члану Ловачког удружења „Краљево“, који редовно измирује обавезе према удружењу, у виду чланарине или других обавеза утврђених годишњим планом газдовања или другим актом, одобрава се попуст од 100% на цене одстрела ситне дивљачи и меса ситне дивљачи, одстрел грабљивица и осталих врста ситне дивљачи, као и на услуге у редовном лову.

Крупна дивљач

Месо дивљачи

Врста дивљачи (без утробе, одсечене ноге до лакатних зглобова у кожи)

Цена по 1кг

Дивља свиња

93,80

Срнећа дивљач

131,30


 

Одстрел дивљих свиња и обрада трофеја вепрова и срндаћа

 

Цена

до 50 кг

750,00

преко 50,1 кг

1.500,00

Обрада и оцењивање трофеја за вепрове

750,00

Обрада и оцењивање трофеја за срндаће

562,50

Обрада и оцењивање трофеја вука

562,50


 

Цена трофеја (вепрови)

Дужина секача (цм)

Цена

 

до 14,9 цм

3.750,00

од 15,0 до 17,9 цм

6.751,00

од 18,0 до 19,9 цм

9.750,00

од 20,0 до 21,9 цм

15.000,00

од 22,0 до 23,9 цм

26.250,00

преко 24,00 цм

45.000,00


 

Цена трофеја срндаћа (роговље)

Тежина роговља

Цена

до 249,9 гр

3.750,00

од 250-299,90 гр

5.250,00

од 300-349,90 гр

6.750,00

од 350-399,90 гр

12.375,00

од 400-449,90 гр

22.500,00

од 450-499,90 гр

37.500,00

од 500,00 гр

52.500,00

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU