Vesti


Sabor lovaca "GODAČICA 2014" 16.02.2014.

Lovačko udruženje „KRALJEVO“
Lovačko društvo „GLEDIĆKE PLANINE“
Lovačka sekcija GODAČICA

DANA 16.02.(NEDELjA) U GODAČICI ORGANIZUJU:

SABOR LOVACA
„GODAČICA 2014“

SKUP LOVACA NA ZBORNIM MESTIMA OD 06.30 DO 07.00 ČASOVA:
1. GODAČICA CENTAR
2. GLEDIĆ ZASEOK ĐUSIĆI
3. GORNJI MILAKOVAC KOD GROBLJA
4. DRLUPA KOD DOMA
5. RAVANICA NA DUBOVIMA

ZAVRŠETAK LOVA U 11.30 ČASOVA
U 12.00 TAKMIČENjE U LOVNOM STRELJAŠTVU (ŠICARA)
U 13.00 SMOTRA PASA GONIČA I JAMARA
U 14.00 DODELA PRIZNANjA I ZAJEDNIČKI RUČAK ZA SVE UČESNIKE UZ MUZIČKI PROGRAM.
KOTIZACIJA ZA ZAJEDNIČKI RUČAK JE 1000,00 din.

SVE UČESNIKE SABORA POZDRAVLJAMO

D O B A R      P O G L E D !!!!!

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU