Vesti


TRADICIONALNE MANIFESTACIJE U LU "KRALJEVO"

LOV LISICA, ŠAKALA I VUKOVA
SABORI LOVACA U ORGANIZACIJI LOVACA LU „KRALJEVO“

 SABOR LOVACA „KOTLENIK 2017“- MILOČAJI

datum održavanja 05.02.2017. godine
skup lovaca na zbornim mestima od 07.00 do 07.30 časova
početak lova u 08.00 časova
završetak lova u 12.00 časova
u 12.30 smotra pasa goniča i jamara
u 13.00 časova završni deo manifestacije i dodela priznanja
u 13.30 časova zajednički lovački ručak
 SABOR LOVACA „RUDNO 2017“- RUDNO

datum održavanja 12.02.2017. godine
skup lovaca na zbornim mestima od 07.00 do 07.30 časova
početak lova u 08.00 časova
završetak lova u 12.00 časova
u 12.30 smotra pasa goniča i jamara
u 13.00 časova završni deo manifestacije i dodela priznanja
u 13.30 časova zajednički lovački ručak
 SABOR LOVACA „GODAČICA 2017“- GODAČICA

datum održavanja 19.02.2017. godine
skup lovaca na zbornim mestima od 07.00 do 07.30 časova
početak lova u 08.00 časova
završetak lova u 12.00 časova
u 12.30 smotra pasa goniča i jamara
u 13.00 časova završni deo manifestacije i dodela priznanja
u 13.30 časova zajednički lovački ručak
 SABOR LOVACA „STOLOVI 2017“- ŽIČA

datum održavanja 26.02.2017. godine
skup lovaca na zbornim mestima od 07.00 do 07.30 časova
početak lova u 08.00 časova
završetak lova u 12.00 časova
u 12.30 smotra pasa goniča i jamara
u 13.00 časova završni deo manifestacije i dodela priznanja
u 13.30 časova zajednički lovački ručak
 DOBAR POGLED!

LU "KRALJEVO" KRALJEVO

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU