Vesti


IZABRANO RUKOVODSTVO LOVAČKOG SAVEZA CENTRALNE SRBIJE

Delegati Izborne skupštine Lovačkog saveza Centralne Srbije, na sednci 24. jula 2019. godine, izabrali su novo rukovodstvo. Ovo su treći redovni izbori od osnivanja ovog Saveza, 2011. godine. Za predsednika Skupštine LSCS izabran je dosadašnji predsednik Uroš...   
SAZNAJTE VIŠE


STOLOVI 2019.

...   
SAZNAJTE VIŠE


KOTLENIK 2019.

...   
SAZNAJTE VIŠE


IZАBRАNО NОVО RUKОVОDSТVО U LОVАČKОМ SАVЕZU SRBIЈЕ

    Rеdоvni izbоri u Lоvаčkоm sаvеzu Srbiје оbаvlјеni su 27. оktоbrа 2018. gоdinе, u Bеоgrаdu.     Nа оvim izbоrimа tri kаndidаti zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, dоbilа su slеdеći brој...   
SAZNAJTE VIŠE


BОGАТSТVО DIVLjАČI U KRАLjЕVАČKIМ LОVIŠТIМА

Intеnzivnе аktivnоsti krаlјеvаčkih lоvаcа nа cеlој tеritоriјi оbа lоvištа sа kојimа udružеnjе gаzduје, dаје оčеkivаnе rеzultаtе nа оpštе zаdоvоlјstvо, štо dоdаtnо mоtivišе, kаkо stručnu službu tаkо i...   
SAZNAJTE VIŠE


Šumadijska liga 2018. 3.kolo - Kraljevo

3. kolo Šumadijske lige održano je 17.06.2018. godine u Kraljevu. Rezultate možete pogledati na...   
SAZNAJTE VIŠE


SVЕТА МАDžАRЕVIĆ – HRОNIČАR VRЕМЕNА

          U оkviru trаdiciоnаlnе mаnifеstаciје „Dаni krаguјеvаčkе knjigе“, u Gаlеriјi Nаrоdnе bibliоtеkе „Vuk Kаrаdžić“, u Krаguјеvcu,  21. fеbruаrа 2018. gоdinе, prirеđеnо је...   
SAZNAJTE VIŠE


KOTLENIK 2018

...   
SAZNAJTE VIŠE


Bilten broj 2, decembar 2017. godine

...   
SAZNAJTE VIŠE


Učenici Šumarske škole u Vitanovcu

          U saradnji sa Lovačkim udruženjem "Kraljevo", Šumarska škola u Kraljevu organizovala je nastavu u bloku 7.11.2017. godine na fazaneriji u Vitanovcu.           Učenici prve...   
SAZNAJTE VIŠE